Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kohezní politika Evropské unie

ISBN: 9788074005275
NKP-CNB: cnb002900801
OKCZID: 127754330

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017, 614 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-527-5.


Anotace

 

Kapitoly popisují nejen vývoj a současný stav evropské kohezní politiky, ale rovněž informace o jejím fungování v České republice.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)