Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157923 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kohezní politika Evropské unie

ISBN: 9788074005275
NKP-CNB: cnb002900801
OKCZID: 127754330

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017, 614 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-527-5.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)