Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702497 obálek a 826873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezdůvodné obohacení v (novém) občanském zákoníku. KomentářRok: 2015
ISBN: 9788074005794
NKP-CNB: cnb002729979
OKCZID: 122274784

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÍLKOVÁ, Jana. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, 525 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-579-4.


Anotace

 

Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav, odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává předchozí a novou regulaci právního institutu a uvádí četné příklady sporů o vydání bezdůvodného obohacení.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)