Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2411918 obálek a 657640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy

Rok: 2015
ISBN: 9788074005831
OKCZID: 120281190

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015, 412 s. Beckovy učební texty. ISBN 978-80-7400-583-1.

Hodnocení: 4.7 / 5 (3 hlasů)


Anotace

 

Autoři učebnice, profesí soudci, využili k napsání knihy své mnohaleté zkušenosti z aplikační praxe, z níž čerpali mnohé poznatky, a současně využili i své zkušenosti z dosavadní pedagogické činnosti. Kniha přináší nezměněný pravidelný přehled a výklad v systematickém uspořádání všech nejvýznamnějších právních institutů a právem upravených společenských vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR v aktuální podobě. Současný obsah knihy navazuje na své předchozí 13. vydání reflektující historickou změnu právní úpravy soukromého práva v novém občanském zákoníku, když nyní přináší první poznatky z interpretační i aplikační praxe tohoto významného právního kodexu. Kromě této části učebnice byly podrobeny revizi textu i další její části, aby tím byly postiženy i některé dílčí, ovšem nikoli nevýznamné novely uvedených právních předpisů. Všechna předchozí vydání učebnice si již získala široký okruh zájemců díky srozumitelnému a přístupnému výkladu, někdy komplikovaných právních předpisů, který umožňuje každému čtenáři komplexní a velmi dobrou orientaci v právním řádu České republiky v jeho aktuální podobě. Ve 14. vydání učebnice tomu není jinak.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.229.142...)