Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář

ISBN: 9788074006319
OKCZID: 127634991

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, 344 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-631-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)