Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2317110 obálek a 583652 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

ISBN: 9788074006456
OKCZID: 127720508

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLANINA, Jan, Luboš JEMELKA, Pavel VETEŠNÍK, Lucie WACHTLOVÁ a Jan FLÍDR. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017, 882 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-645-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.176...)