Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119210 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář

Autor: Petr Vojtek, Vít Bičák
ISBN: 9788074006708
OKCZID: 127812596

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOJTEK, Petr a Vít BIČÁK. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, 423 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-670-8.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.202...)