Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autorský zákon

ISBN: 9788074006715
NKP-CNB: cnb002931173
OKCZID: 127807924

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxi, 364 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.75...)