Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119498 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský soudní řád : komentář

Autor: Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová
ISBN: 9788074006739
OKCZID: 127832240

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ a Renáta ŠÍNOVÁ. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxv, 1601 stran. Beckova edice komentované zákony.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.29...)