Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

ISBN: 9788074006968
NKP-CNB: cnb002998515
OKCZID: 127904042

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOUŠEK, Michal. Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku. V Praze: C.H. Beck, 2018. xvi, 259 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)