Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Personální řízení : úvod do moderní personalistiky

Autor: Marcela Palíšková, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský
ISBN: 9788074007026
NKP-CNB: cnb003310913
OKCZID: 128550050

Citace (dle ČSN ISO 690):
PALÍŠKOVÁ, Marcela. Personální řízení: úvod do moderní personalistiky. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xix, 237 stran. Beckovy ekonomické učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)