Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939879 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II : komentář

Autor: Luboš Tichý
ISBN: 9788074007163
NKP-CNB: cnb003048071
OKCZID: 127988493

Citace (dle ČSN ISO 690):
TICHÝ, Luboš. Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy Řím II: komentář. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2018. 272 stran. Beckovy komentáře.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)