Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155058 obálek a 529608 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

ISBN: 9788074007187
NKP-CNB: cnb003061454
OKCZID: 128013627

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘIČÁNEK, Matěj. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xvi, 160 stran. Právní instituty.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.193...)
 
 
 

Seznam literatury