Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1909044 obálek a 478103 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mediální právo : komentář

Autor: Helena Chaloupková, Petr Holý, Jiří Urbánek
ISBN: 9788074007255
NKP-CNB: cnb003056794
OKCZID: 128012417

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHALOUPKOVÁ, Helena. Mediální právo: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxii, 533 stran. Beckova edice komentované zákony.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.94.196...)