Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o obecní policii

ISBN: 9788074007293
OKCZID: 128031056

Citace (dle ČSN ISO 690):
VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o obecní policii: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xv, 447 stran. Beckovy komentáře.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)
 
 
 

Seznam literatury