Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Živnostenský zákon : komentář

Autor: Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada
ISBN: 9788074007316
OKCZID: 128074613

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUNŠTÁTOVÁ, Tatiana. Živnostenský zákon: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xix, 432 stran. Beckova edice komentované zákony.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)