Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy kriminologie a trestní politiky

Autor: Helena Válková, Josef Kuchta, Jana Hulmáková, Jiří Buriánek, Vratislava Černíková, Ludmila Čírtková, Jana Firstová, Karel Netík, Vladimír Smejkal
ISBN: 9788074007323
OKCZID: 128039028

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁLKOVÁ, Helena. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxx, 585 stran. Beckovy mezioborové učebnice.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.139...)