Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o obcích

ISBN: 9788074007392
OKCZID: 128067762

Citace (dle ČSN ISO 690):
POTĚŠIL, Lukáš. Zákon o obcích: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxiii, 838 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.247...)
 
 
 

Seznam literatury