Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy sportovního práva

Autor: Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská
ISBN: 9788074007446
NKP-CNB: cnb003096410
OKCZID: 128074617

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAISNER, Martin. Základy sportovního práva. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xvii, 156 stran. Právní praxe.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (44.192.253...)
 
 
 

Seznam literatury