Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Autor: Simon, Pavel
Rok: 2019
ISBN: 9788074007682
NKP-CNB: cnb003146487
OCLC Number: (OCoLC)1130274267
OKCZID: 128237416

Citace (dle ČSN ISO 690):
SIMON, Pavel. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxvii, 386 stran. Právní praxe.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)
 
 
 

Seznam literatury