Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Opravné prostředky : Civilní proces z pohledu účastníka

Autor: Karel Svoboda
ISBN: 9788074007743
OKCZID: 128300609

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Karel. Opravné prostředky: civilní proces z pohledu účastníka. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2020. xxi, 518 stran. Praktická knihovna.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)
 
 
 

Seznam literatury