Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Autor: Luboš Dörfl
ISBN: 9788074007903
OKCZID: 128386557

Citace (dle ČSN ISO 690):
DÖRFL, Luboš. Znalec a znalecký posudek v civilním procesu. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2020. xv, 213 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.1...)
 
 
 

Seznam literatury