Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR : teorie a praxe

Autor: Lucie Mikulíková
ISBN: 9788074007910
NKP-CNB: cnb003231172
OKCZID: 128397161

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIKULÍKOVÁ, Lucie. Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR: teorie a praxe. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2020. xx, 492 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.215.77...)