Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2379032 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník : komentář. II, Rodinné právo (§ 655-975)

Autor: Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová, Milana Hrušáková, Martin Kornel, Tereza Kyselovská
ISBN: 9788074007958
OKCZID: 128456479

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020-. ^^^svazků. Velké komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.98...)