Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů : komentář

Autor: Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš
ISBN: 9788074008153
OKCZID: 128452971

Citace (dle ČSN ISO 690):
UŘIČAŘ, Miroslav. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xxvii, 1386 stran. Beckova edice komentované zákony.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.139...)