Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Problematika reprezentace v dědickém právu

Autor: Adam Talanda
ISBN: 9788074008177
NKP-CNB: cnb003305224
OKCZID: 128518830

Citace (dle ČSN ISO 690):
TALANDA, Adam. Problematika reprezentace v dědickém právu. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xv, 151 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.185...)
 
 
 

Seznam literatury