Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník : velký komentář. § 2716-2893Autor: Filip Melzer, Petr Tégl
ISBN: 9788074008184
OKCZID: 128572135

Citace (dle ČSN ISO 690):
MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021-. ^^^svazků.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)