Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo : obecná část

Autor: Martin Kopecký
ISBN: 9788074008207
OKCZID: 128527215

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. xxxiv, 539 stran. Právnické učebnice.

Hodnocení: 5.0 / 5 (4 hlasů)


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.185...)
 
 
 

Seznam literatury