Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2678521 obálek a 812843 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základní instituty shromažďovacího právaAutor: Petr Černý
ISBN: 9788074008214
NKP-CNB: cnb003290120
OKCZID: 128498269

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Petr. Základní instituty shromažďovacího práva. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xiii, 164 stran. Právní instituty.


Anotace

 

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva. Věnuje se pojmu shromáždění, dále se zaměřuje na pojmy svolavatel, účastník, pořadatel či na podmínky shromáždění stanovené úřadem.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury