Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základní instituty shromažďovacího práva

Autor: Petr Černý
ISBN: 9788074008214
NKP-CNB: cnb003290120
OKCZID: 128498269

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÝ, Petr. Základní instituty shromažďovacího práva. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xiii, 164 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)
 
 
 

Seznam literatury