Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o právu na digitální služby : komentář

Autor: Zdeněk Zajíček, František Korbel, Dalibor Kovář, Pavel Amler, Josef Donát, Jan Tomíšek, David Oršulík
ISBN: 9788074008221
OKCZID: 128521172

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAJÍČEK, Zdeněk. Zákon o právu na digitální služby: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xiii, 163 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)
 
 
 

Seznam literatury