Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář

Autor: Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger
ISBN: 9788074008238
OKCZID: 128550742

Citace (dle ČSN ISO 690):
DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech: komentář. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. xviii, 417 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)
 
 
 

Seznam literatury