Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Autor: Jan Surý
ISBN: 9788074008245
NKP-CNB: cnb003308102
OKCZID: 128518835

Citace (dle ČSN ISO 690):
SURÝ, Jan. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xiv, 112 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)
 
 
 

Seznam literatury