Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Preventivní restrukturalizace: revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů : (potenciál a úskalí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)

Autor: Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz
ISBN: 9788074008252
OKCZID: 128535581

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHÖNFELD, Jaroslav. Preventivní restrukturalizace: revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů : (potenciál a úskalí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci). Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xviii, 247 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.124...)