Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447982 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Autor: Tomáš Rydval
ISBN: 9788074008313
OKCZID: 128561305

Citace (dle ČSN ISO 690):
RYDVAL, Tomáš. Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xii, 92 stran. Právní instituty.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.239...)