Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daňový řád : komentářAutor: Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek, Petra Eckert Nováková, Eva Kostolanská, Tomáš Rozehnal
ISBN: 9788074008382
OKCZID: 128621114

Citace (dle ČSN ISO 690):
LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. xx, 1062 stran. Beckova edice komentované zákony.


Anotace

 

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, přepracování kontrolních postupů nebo změně v příslušenství daně atp. Za období 5ti let od předchozího vydání se nabízí aktuální bohatá judikatura správních soudů. Komentář je doplněn o celou řadu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve svých rozhodnutích nikterak nepolevil v precizování výkladu daňového řádu. Rozhodnutí NSS jsou velmi ceněna zejména pro praktické využití těmi osobami, které mají co do činění se správou daní. 4., aktualizované vydání komentáře DŘ vychází z právního stavu a stavu judikatury k 30. 4. 2021.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)