Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentářAutor: Markéta Hlavinová, Jaroslava Pilíková, Viktor Kabeš
ISBN: 9788074008603
NKP-CNB: cnb003397019
OKCZID: 128777679

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVINOVÁ, Markéta. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2022. xxi, 529 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

 

Komentované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury