Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu : komentářAutor: Aleš Sova, Helena Bendová, Jiří Frančík
ISBN: 9788074009105
NKP-CNB: cnb003473696
OKCZID: 128943565

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOVA, Aleš. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2022. xiii, 198 stran. Beckovy komentáře.


Anotace

 

Komentované znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu na základě stavu k 14. 11. 2022.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury