Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zánik odpovědnosti za přestupekAutor: Tomáš Grygar
Rok: 2024
ISBN: 9788074009488
OKCZID: 129222676


Anotace

 

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména advokátům, akademikům, soudcům správních soudů nebo pracovníkům správních úřadů všech druhů a stupňů. Představuje první monografické zpracování problematiky zániku přestupkové odpovědnosti, se kterou se pojí řada teoretických i praktických problémů. Naplnění některého z důvodů zániku odpovědnosti za přestupek přitom vyvolává zásadní konsekvence, tolik vítané osobami, proti nimž se přestupkové řízení vede, případně má vést. Monografie se věnuje obecným teoretickým východiskům zániku přestupkové odpovědnosti, jakož i podrobnému a kritickému rozboru všech důvodů zániku odpovědnosti za přestupek. Pozornost je zaměřena také na procesní důsledky zániku odpovědnosti za přestupek, jakož i přechodu přestupkové odpovědnosti na právního nástupce, a to v řízení před správními orgány i správními soudy. „Recenzovaná kniha je vysoce nadstandardní odbornou právnickou publikací. Kniha prokazuje, že autor není klasickým správním právníkem, ale má rozsáhlé znalosti a přehled z teorie práva, ústavního práva a právních dějin.“ Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. „Autor využíva obrovské množstvo literatúry, ako aj súdnej judikatúry, pričom sa neuspokojuje s ich závermi, ale podrobuje ich kritickému mysleniu a v istom zmysle ich ‚vyzýva‘, čo vnímam veľmi pozitívne… Skutočne len veľmi ťažko sa mi ‚hľadalo‘ čokoľvek, čo by som autorovi mohol vyčítať.“ Doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)