Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákoník práce : komentářAutor: Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal
ISBN: 9788074009518
OKCZID: 129214892

Citace (dle ČSN ISO 690):
BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2023. xxii, 1660 stran. Velké komentáře.


Anotace

 

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, ale rovněž i na novelu zákona o zaměstnanosti, která prošla legislativním procesem na sklonku tohoto roku a obsahuje mimo jiné další dílčí novelu zákoníku práce. Autoři se nevyhnuli ani komentování dopadů vládního konsolidačního balíčku na pracovněprávní vztahy, a to zejména na dohodu o provedení práce. V neposlední řadě toto vydání přináší komplexní přehled judikatury jak českých soudů, tak Evropského soudního dvora, a to včetně nejnovějších judikátů. Rovněž byla výrazným způsobem aktualizována odborná literatura, takže přináší ten nejaktuálnější odborný pohled na současnou právní úpravu.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)