Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938996 obálek a 481987 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Agrochemické zkoušení zemědělských půd : nové výzvy a nové možnosti

Autor: Jiří Zbíral, Michaela Smatanová
ISBN: 9788074011689
NKP-CNB: cnb003079050
OKCZID: 128063153

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZBÍRAL, Jiří. Agrochemické zkoušení zemědělských půd: nové výzvy a nové možnosti. Vydání: první. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní referenční laboratoř, 2019. 84 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)