Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský a společenskovědní základ. Filozofie

Autor: Jaromír Schön
ISBN: 9788074023828
NKP-CNB: cnb003156687
OKCZID: 128197609

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHÖN, Jaromír. Občanský a společenskovědní základ. Nově zpracované 2. vydání. Prostějov: Computer Media, 2019. 108 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)
 
 
 

Seznam literatury