Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Měření ztrát silážováním

Autor: Radko Loučka, Filip Jančík, Petr Homolka, Veronika Koukolová, Petra Kubelková, Yvona Tyrolová, Alena Výborná
ISBN: 9788074032240
NKP-CNB: cnb003215669
OKCZID: 128362623

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOUČKA, Radko. Měření ztrát silážováním. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2019. 12 nečíslovaných stran. Certifikovaná metodika.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)