Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119498 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čechoslováci v Gulagu. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu. III.

Autor: Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek
Rok: 2019
ISBN: 9788074043284
NKP-CNB: cba001-0893215
OKCZID: 128267169

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁK, Jan. Čechoslováci v Gulagu. Vydání první. Praha: Česká televize :, Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. 221 stran. Edice ČT.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.29...)
 
 
 

Seznam literatury