Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru : sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru

Rok: 2008
ISBN: 9788074050350
NKP-CNB: cnb001836450
OCLC Number: (OCoLC)403636037
OKCZID: 110269627
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRBEK, Jiří, ed., POLEHLA, Petr, ed. a ZDICHYNEC, Jan, ed. Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru: sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Vyd. 1. Ústí na Orlicí: Oftis, 2008. 319 s.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Sborník má poukázat na význam vestfálského míru pro dějiny českých zemí a střední Evropy na rovině politické, vojenské, církevní, společenské a kulturní. Zastoupena jsou témata týkající se role, postavení a osudů šlechty v pobělohorských Čechách a také vojenského dění na daném území. Dále se články zabývají církevními poměry a duchovním životem pol. 17. stol. a některými méně známými aspekty role českých exulantů a jejich mnohdy kontroverzním postavením v otázkách souvisejících s válkou a uzavřením míru.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.85.57...)