Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014)Autor: Jaromír Kovárník
Rok: 2016
ISBN: 9788074053962
NKP-CNB: cnb002831709
OKCZID: 127526818

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVÁRNÍK, Jaromír. Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014). Edition: first. Hradec Králové :, Ústí nad Orlicí: University of Hradec Králové, Philosophical Faculty,, Oftis, 2016, 414 s. ISBN 978-80


Anotace

 

Tato kolektivní monografie je věnována výročí uveřejnění významné studie moravskobudějovického notáře Jaroslava Palliardiho „Die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren“, kterou uveřejnil v časopise Wiener Prähistorische Zeitschrift I v roce 1914. Musíme dodat, že výsledky archeologického bádání J. Palliardiho v přesném stanovení relativní chronologie (posloupnosti) kultur mladší (neolitu) a pozdní doby kamenné (eneolitu) je pro území střední Evropy platné do dnešní doby, kdy již upřesňujeme absolutní chronologii těchto kultur využitím radiokarbonové metody. Úvodní kapitola knihy je věnována významu osobnosti notáře Jaroslava Palliardiho jako vědce evropského významu. Publikace obsahuje hlavní kapitoly 1. Chronologie neolitu a eneolitu a mezikulturní vztahy, 2. Sociokulturní problematika neolitu a eneolitu, 3. Význam nových výzkumů v rámci studia neolitu a eneolitu, 4. „Sonda“ do duchovního života. Kolektivní monografie je výsledkem mezinárodní vědecké spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové s univerzitními a archeologickými institucemi z Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)