Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2240396 obálek a 562862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy správního práva

Autor: Mates, Pavel,
Rok: 2009
ISBN: 9788074080197
NKP-CNB: nkc20091995230
OKCZID: 110424519

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva: obecná část. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, 142 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-019-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.219.31...)