Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

AuditAutor: Václav Kupec
ISBN: 9788074082276
NKP-CNB: cnb003367355
OKCZID: 128689470

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUPEC, Václav. Audit. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola finančn�� a správní, a.s., 2021. 97 stran. Educopress.


Anotace

 

Kapitoly přibližují různá témata a problémy z oblasti auditní činnosti.

Zdroj anotace: NK ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)