Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461451 obálek a 691631 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mládež a hodnoty 2010 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4. - 5. listopadu 2010 v Olomouci

Autor: Jiří Pospíšil, Marcela Roubalová
ISBN: 9788074090356
OKCZID: 113229781


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.23.219...)