Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Doprovázet, rozlišovat a integrovat - Uvedení do pastorální antropologieISBN: 9788074122552
NKP-CNB: cnb002883659
OKCZID: 127725109

Citace (dle ČSN ISO 690):
AMBROS, Pavel. Doprovázet, rozlišovat a integrovat: uvedení do pastorální antropologie. Vydání první. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. 286 stran. Studijní texty, LXIX..


Anotace

 

Podněty papeže Františka nemohou zakrýt inspiraci ignaciánské spirituality. Slova doprovázet, rozlišovat a integrovat se čím dále tím více stávají součástí církevního slovníku. Vychází z duchovních cvičení sv. Ignáce. Je příznačné, že ignaciánské pojetí se dějinám nevnucuje, ale spíše s nimi vede dialog. O to se pokouší i tato kniha, která hledá světlo pro obnovu pastorace. Tlumočí současné evangelní poselství papeže Františka všem, kteří neztrácí smysl pro zodpovědnost za církev i potěšení, že mohou udělat něco krásného pro Boží království. Podnět zde najde hloubavý čtenář a mnohý služebník Ježíšova velekněžského Srdce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Zachej.sk, s.r.o.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)