Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914

Autor: Kaiserová, Kristina a Rak, Jiří
Rok: 2008
ISBN: 9788074140532
NKP-CNB: cnb001834836
OCLC Number: (OCoLC)320211650
OKCZID: 110213895
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAISEROVÁ, Kristina, ed. a RAK, Jiří, ed. Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s., viii s. obr. příl. Acta Universitatis Purkynianae, 142.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Zamýšlená publikace je výstupem projektu GAČR. Chce zmapovat a analyzovat proces nacionalizace společnosti pro období 1848-1914. Opírá se o řadu dílčích původních výzkumů i široké využití dosud publikované literatury. Výsledkem je prezentace komparativního pohledu dokumentující shody i rozdíly na obou stranách při akcentování dlouhodobých prvků nacionalismu, ale také jeho každodenní flexibility, schopnosti se vždy znovu definovat a naplňovat novým obsahem.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)