Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

5. mezinárodní sympozium rytého skla 5th International Symposium of Engraved Glass : Kamenický Šenov 2008

Rok: c2008
ISBN: 9788074140655
NKP-CNB: cnb001834854
OKCZID: 110637341
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
5. mezinárodní sympozium rytého skla: 5th International Symposium of Engraved Glass : Kamenický Šenov 2008. Vyd. 1. Editor Jaroslav POLANECKÝ. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, c2008 [cit. 2/3/2017]. ISBN


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)